bv oprichten

Wat is een BV


Bv is de gebruikelijke afkorting van de Besloten Vennootschap. De bestuurder van een bv kan zelf handelen en is ook zelf aansprakelijk voor zijn handelen. Als de bv echter failliet gaat, kunnen schuldeisers alleen aanspraak maken op gelden en goederen uit de besloten vennootschap.

De besloten vennootschap bestaat uit drie onderdelen, namelijk uit bestuur, eigendom en aansprakelijkheid. De aandeelhouders zijn de werkelijke eigenaar van een besloten vennootschap. De aandelen zijn als het ware stukjes eigendom ven een onderneming, waarvoor geld is ingelegd. Er kunnen meerdere aandelen zijn, en meerdere eigenaren. Het kan ook één eigenaar zijn, die alle aandelen heeft. Aandelen van een besloten vennootschap zijn niet vrij verhandelbaar. Om aandelen in het bedrijf te kopen of te verkopen is goedkeuring nodig van de overige aandeelhouders.

De aandeelhouders hoeven een bedrijf niet te besturen. Dat kunnen andere personen zijn. De aandeelhouders kiezen het bestuur. Natuurlijk kan een aandeelhouder tevens bestuurder zijn. Het bestuur wordt regelmatig gecontroleerd. Hiervoor worden de zogenaamde aandeelhoudersvergaderingen gehouden. Het bestuur neemt de dagelijkse beslissingen, maar is als het ware in dienst van de aandeelhouders. Tijdens de aandeelhoudersvergaderingen worden de aandeelhouders door het bestuur geïnformeerd. De aandeelhouders kunnen aangeven of zij het eens zijn met de gang van zaken.
Voeg je eigen tip toe »
Copyright 2006 - 2016 - NewEgo B.V.

14 stemmen / gem. score 4.5
Mijn tip toevoegen Relelateerde links Meer onderwerpen » « vorigeverder »